Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] Yêu cầu dán logo phù hiệu đối với xe tham gia GrabCar

Kính gởi quí đối tác,

 Kể từ ngày 06.05.2016 chúng tôi sẽ tiến hành khóa tài khoản vĩnh viễn các xe hoạt động trong GrabCar không thực hiện dán logo phù hiệu cố định! Việc khóa tài khoản sẽ được thực hiện như sau:

  1.  Khoá ngay lập tức khi xe bị đội thanh tra phát hiện, nếu ảnh hưởng tới thành tích để nhận hỗ trợ xe/ thưởng tài xế Grab sẽ không chịu trách nhiệm chi trả.
  2. Xe vẫn sẽ bị khoá nếu phát hiện dán logo tạm thời đối phó
  3. Các xe vi phạm bị khoá chỉ được mở khoá hoạt động lại khi thực hiện nghiêm chỉnh việc dán logo cố định và sẽ được kiểm tra lại thường xuyên.

Chúng tôi xin thông báo đến quí đối tác vui lòng thực hiện kiểm tra tình hình dán logo ngay lập tức để tránh tình trạng bị khóa tài khoản! Xin cảm ơn!

Đội ngũ GrabCar.