[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 30/12 – 05/01/2020