[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 23/12 – 29/12/2019