[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 06/01 – 12/01/2020