[GrabCar TP.HCM – HN – ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 03/02 – 09/02/2020