Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] LƯU Ý – Về việc điều chỉnh tỷ lệ hủy cuốc

Kính gửi Qúy Đối tác và Qúy Tài xế,

Ngày 13.06.2016, GrabCar đã áp dụng tỷ lệ hủy cuốc mới trong điều kiện nhận phí Khuyến Khích Sử dụng ứng dụng: “Tỷ lệ hủy cuốc <= 25% (Tỷ lệ hủy cuốc không quá 25%)"

Các cuốc xe được tính vào tỷ lệ hủy cuốc bao gồm: tài xế bấm hủy + tài xế yêu cầu khách hàng hủy + tài xế nhờ tổng đài hủy.

Tỷ lệ hủy cuốc này không bao gồm:

  • Khách hủy vì tài xế ở quá xa

  • Khách hủy vì nhập sai địa điểm

  • Khách hủy vì đi xe khác.

  • Khách hủy vì đợi lâu

  • Khách hủy vì lý do khác.

Tuy nhiên, xin Quý Tài xế lưu ý:

  • Tỷ lệ hủy cuốc thể hiện trên App của Quý TX là tỷ lệ hủy ghi nhận được do “Tài xế bấm hủy cuốc”.

  • Tỷ lệ trên App tài xế này KHÔNG BAO GỒM “tài xế yêu cầu khách hủy cuốc + tài xế nhờ tổng đài hủy cuốc”.

  • Tỷ lệ hủy cuốc <=25% để tính thưởng sẽ được tính theo tuần và do hệ thống tự động tính, tổng hợp từ tất cả số cuốc bị hủy do "tài xế bấm hủy  + tài xế yêu cầu khách hàng hủy  + tài xế nhờ tổng đài hủy".

Chi tiết này sẽ được gởi đến Quý Tài xế qua email.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua:

             +  HCM : 0902.348.144 / 0902.348.001 / 0902.344.205 / 0902.347.324 / 08.7108.7108

             +  HN : 0902.342.782 / 0902.348.808 / 0902.348.755 / 04.7108.7108