Menu Driver Sign-Up

[GrabCar] QUAN TRỌNG-Thỏa Thuận về biện pháp xử lý và mức bồi thường do hành vi vi phạm Quy tắc ứng xử, áp dụng từ 6/6/2016

Quý Đối tác thân mến,

GrabCar xin thông báo đến Quý Đối tác nội dung “THỎA THUẬN VỀ BIỆN PHÁP XỬ LÝ VÀ MỨC BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI ĐỐI VỚI UY TÍN VÀ SỰ HOẠT ĐỘNG BÌNH THƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH GRABTAXI DO HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA LÁI XE VÀ BÊN CUNG CẤP XE” áp dụng từ ngày 06/06/2016. Rất mong Quý Đối tác và Quý Tài xế nghiêm túc thực hiện nội dung trong bộ quy tắc bên dưới.

1 2 4 5 6

Mọi thắc mắc, Quý Đối tác và Quý Tài xế vui lòng liên hệ qua hộp thư điện tử admin.grabcarhcmc@grab.com (GC Hồ Chí Minh) hoặc admin.grabcarhn@grab.com (GC Hà Nội).

Trân trọng,

Đội ngũ GrabCar.