[GrabExpress] Cập nhật hiển thị giá trị COD các đơn hàng GrabExpress

Quý Đối tác thân mến,

Từ ngày 10/02/2020, nhằm giúp Đối tác có thể dễ dàng theo dõi số tiền cần ứng, GrabExpress sẽ cập nhật giao diện để hiển thị giá trị các khoản tiền này trong các màn hình Xem ThêmChi Tiết Đơn Hàng rõ ràng hơn.

GIAO DIỆN MỚI SẼ HIỂN THỊ NHƯ THẾ NÀO?

Giao diện mới sẽ tách riêng hiển thị giá trị các khoản ứng tiền dưới mục Trị giá đơn hàng COD trong các màn hình Xem ThêmChi Tiết Đơn Hàng thay vì hiển thị dưới mục Ghi Chú như trước. 

Mọi thắc mắc, Đối tác vui lòng liên hệ mục Trợ Giúp để được giải đáp.

Trân trọng, 
Đội ngũ Grab