[GrabCar HN-HCM-ĐN] Bản tin khen thưởng tuần 04/05 – 10/05/2020