Grab 4 bánh | Thông báo kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân năm 2022

Quý Đối tác thân mến,

Thực hiện theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2020 (“NĐ 126”), Grab xin thông báo kế hoạch và thời gian hoàn thành nghĩa vụ thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2022 như sau:

I. MỨC THUẾ SUẤT TNCN ÁP DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ:

II. KẾ HOẠCH HOÀN THÀNH NGHĨA VỤ THUẾ:

1. KHOẢN THUẾ TNCN THU HỘ TRÊN DOANH THU CHUYẾN XE:

Dựa vào thời gian hoạt động trực thuộc (*) của Đối tác với các Hợp tác xã trong năm 2022, vào ngày 22/03/2023, Grab đã tiến hành HOÀN TRẢ TOÀN BỘ số tiền thuế TNCN trên doanh thu chuyến xe được thu hộ tương ứng với thời gian hoạt động của Đối tác về các Hợp tác xã đang trực thuộc quản lý trong năm 2022.

Đối tác vui lòng liên hệ với chủ xe và/hoặc các Hợp tác xã để được hỗ trợ, hướng dẫn nhận lại số tiền thuế TNCN được hoàn (nếu có).

(*) Lưu ý: Thời gian hoạt động trực thuộc của Đối tác với các Hợp Tác xã được xác nhận theo từng tháng trong năm.

2. KHOẢN THUẾ TNCN TẠM THU TỪ CÁC KHOẢN THƯỞNG:

  • Trường hợp 1: Đối tác có tổng doanh thu chuyến xe tại Grab trong năm 2022 TRÊN 100 TRIỆU ĐỒNG

Đối tác thuộc đối tượng cần hoàn thành nghĩa vụ thuế TNCN theo quy định của cơ quan thuế. Grab sẽ tiến hành nộp hộ khoản Thuế TNCN tạm thu vào tài khoản kho bạc nhà nước của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh và cung cấp Chứng từ điện tử nếu Đối tác có yêu cầu.

  • Trường hợp 2: Đối tác có tổng doanh thu chuyến xe tại Grab trong năm 2022 TỪ 100 TRIỆU TRỞ XUỐNG 

Đối tác thuộc đối tượng không phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN và được hoàn lại số tiền thuế đã tạm thu trong năm 2022. Grab sẽ gửi thông báo qua ứng dụng Grab Driver HOÀN TRẢ số tiền thuế TNCN phát sinh từ các khoản thưởng trong năm 2022 mà Grab đã tạm khấu trừ (nếu có) vào Ví tiền mặt của Đối tác, chậm nhất trong ngày 27/03/2023. 

Nội dung giao dịch: VN 4W Hoan thue TNCN tam giu tu cac khoan thuong 2022 so tien xxx vnd ID xxx. Đối tác lưu ý và kiểm tra trong phần Lịch sử ví trên ứng dụng Grab Driver để nắm thông tin về khoản hoàn trả này. 

LƯU Ý CHUNG

Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế là ngày 31/03 hằng năm. Đối tác vui lòng nắm thông tin và chủ động liên hệ chủ xe/các Hợp tác xã trực thuộc để được hỗ trợ, hướng dẫn và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ theo quy định của nhà nước.

Trường hợp Đối tác có thông tin thắc mắc cần hỗ trợ, Đối tác vui lòng truy cập mục Hỗ trợ hoặc Gọi đến Grab trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ. Trong trường hợp Đối tác có thắc mắc hoặc cần thêm thông tin hướng dẫn của cơ quan thuế, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế tại địa phương – Phòng tuyên truyền hỗ trợ hoặc truy cập trang web của cơ quan thuế để được hỗ trợ.

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.

STT

Câu hỏi

Giải đáp

1

Grab thực hiện việc khấu trừ thuế của cá nhân kinh doanh theo quy định nào?

Việc khấu trừ được thực hiện theo Quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2021 (“NĐ 126”) 

2

Grab có thực hiện toàn bộ nghĩa vụ thuế cho cá nhân kinh doanh hay không?

KHÔNG. Grab chỉ thực hiện việc thu hộ và nộp hộ thuế TNCN phát sinh từ các khoản thưởng mà Đối tác nhận được từ Grab.

3

Tôi có được giảm trừ gia cảnh hay không?

KHÔNG. Theo quy định của cơ quan quản lý thuế tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007 được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 4 Điều 1 Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012, và khoản 4 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế năm 2014, thu nhập từ kinh doanh sẽ không được áp dụng giảm trừ gia cảnh.

4

Tôi có được khấu trừ các chi phí phục vụ việc kinh doanh ( xăng, chi phí sửa chữa, bảo dưỡng xe ….) hay không ?

KHÔNG. Theo quy định của cơ quan quản lý thuế, phương pháp tính thuế TNCN của cá nhân kinh doanh là phương pháp tính thuế trực tiếp trên doanh thu và các khoản hỗ trợ (không khấu trừ chi phí phục vụ kinh doanh).

5

Điều gì sẽ xảy ra nếu Đối tác nộp chậm thuế?

Cơ quan quản lý thuế sẽ truy thu và áp dụng các mức phạt chậm với những trường hợp nộp chậm (căn cứ Điều 59 Luật quản lý thuế 2019, căn cứ Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn ngày 19 tháng 10 năm 2020, Thông tư 80/2021/TT-BT ban hành ngày 29 tháng 9 năm 2021). Vì vậy rất mong Đối tác nghiêm túc chấp hành và thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, đúng hạn.

Details: Thời hạn hoàn thành nghĩa vụ kê khai và nộp thuế là ngày 31/03 hằng năm.

6

Đối tác có hoàn cảnh khó khăn có được gia hạn thời hạn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế?

KHÔNG, trừ trường hợp Đối tác thuộc các trường hợp được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 31 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế.

7

Khoản thuế TNCN phát sinh từ các chương trình thưởng của tôi đã được Grab khấu trừ hằng tuần, vậy tôi có bị khấu trừ thêm một lần nữa khoản thuế TNCN vào đợt thu thuế này không?

KHÔNG. Khoản thuế TNCN từ các chương trình thưởng đã được Grab khấu trừ và tạm trích lại để thực hiện kế hoạch hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm của Đối tác, nghĩa là Đối tác sẽ không bị khấu trừ thêm một lần nào nữa đối với khoản thuế TNCN phát sinh từ các chương trình thưởng.

8

Trường hợp tài khoản Grab Driver của tôi bị khóa và doanh thu trong năm của tôi <100 triệu đồng, vậy khoản tiền thuế TNCN của tôi có được hoàn không? Và hoàn như thế nào?

CÓ. Grab vẫn sẽ thực hiện theo đúng quy định của cơ quan quản lý thuế về việc hoàn thuế TNCN cho Đối tác. Cụ thể tại các trường hợp sau:


Hoàn khoản thuế TNCN tạm thu từ các chương trình thưởng:

  1. Tài khoản Grab Driver của Đối tác bị tạm khóa: Khoản tiền thuế TNCN sẽ được chuyển về Ví tiền mặt mà Đối tác đã liên kết với Grab khi đăng ký hoạt động. Đối tác vẫn có thể thực hiện rút khoản tiền đã hoàn từ Ví tiền mặt đó. 
  2. Ngưng quyền sử dụng ứng dụng vĩnh viễn thanh lý hợp đồng: Grab sẽ tiến hành chuyển khoản tiền thuế TNCN về tài khoản ngân hàng cá nhân mà Đối tác đã đăng ký khi hoạt động với Grab.


Hoàn khoản thuế TNCN thu hộ từ doanh thu chuyến xe: Hoàn trực tiếp về HTX mà Đối tác đăng ký hoạt động với Grab. Đối tác vui lòng liên hệ HTX trực thuộc để được hỗ trợ nhận lại khoản thuế TNCN đã được hoàn (nếu có).

9

Vì sao Đối tác là người trực tiếp hoạt động với Grab nhưng lại hoàn tiền thuế TNCN phát sinh từ doanh thu chuyến xe thông qua HTX?

Theo quy định tại điểm c, khoản 5, Điều 7 Nghị định 126/2021/NĐ-CP ngày 19/10/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/12/2021 (“NĐ 126”) và Thông tư số 40/2021/TT-BTC thì HTX mà Đối tác đăng ký sẽ có trách nhiệm thực hiện thay và nộp thuế TNCN cho cá nhân hợp tác kinh doanh.