[GRABTAXI LÂM ĐỒNG] TÍCH CỰC CHẠY GRAB THƯỞNG 150.000Đ MỖI TUẦN

1. Thời gian áp dụng: 

2. Đối tượng áp dụng: Đối tác GrabTaxi đang hoạt động tại Lâm Đồng 

3. Điều kiện xét thưởng: 

4. Lưu ý khác:

  • Trong trường hợp số cuốc xe hoàn thành bằng nhau, Grab sẽ tiếp tục xét điều kiện theo thứ tự: (*) Tỷ lệ chấp nhận chuyến,  (**) Tỷ lệ huỷ chuyến, (***) Tỷ lệ đánh giá sao trong tuần xét thưởng.
  • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 07 ngày làm việc kể từ khi kết thúc chương trình.
  • Các khoản thuế phát sinh (nếu có) sẽ do Grab thanh toán.
  • Giá trị giải thưởng: 150.000 đồng/tuần.
  • Không giới hạn số lượng giải thưởng trên mỗi Đối tác.
  • Tỷ lệ hoàn thành chuyến: Tổng số chuyến xe Đối tác hoàn thành / Tổng số chuyến xe được phát tới Đối tác.
  • Tổng số chuyến xe tài xế hoàn thành: Tổng số chuyến xe Đối tác bấm hoàn thành.
  • Tổng số chuyến xe được phát tới Đối tác: Bao gồm các cuốc xe Đối tác bấm nhận và để trôi.

Mọi thông tin hỗ trợ, Quý Đối tác vui lòng phản hồi về HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN trên ứng dụng.

Trân trọng,
Đội ngũ Grab