[GrabTaxi HN] 19/12 Ra mắt chương trình thưởng theo số cuốc hoàn thành trong ngày

chuong-trinh-thuong-1-gthn-1

chuong-trinh-thuong-1-gthn-2

chuong-trinh-thuong-1-gthn-3