[GRABBIKE HCM] CT THƯỞNG CHUYÊN GIAO THỨC ĂN ĐẶC BIỆT, ÁP DỤNG 3 NGÀY 28,30 & 31/12/2018