Menu Driver Sign-Up

[GrabBike] Cuốc xe khuyến mại & thanh toán thẻ GrabPay

Lưu ý:

  • Cuốc xe thanh toán qua thẻ GrabPay sẽ cộng ngay vào ví dưới của Đối Tác sau khi hoàn thành
  • Đối với cuốc xe GrabPay có chứa mã khuyến mại sẽ cộng vào ví dưới của Đối Tác sau 18h00 ngày làm việc tiếp theo
  • Cuốc xe Khuyến mại cộng vào ví dưới của Đối Tác sau 18h00 ngày làm việc tiếp theo

Đội ngũ GrabBike.