Grab | Ngừng áp dụng hiển thị giao diện chuyến xe – Khấu trừ trực tiếp thuế giá trị gia tăng trên mỗi chuyến xe tại Nghệ An và Thanh Hóa từ ngày 12/04/2022

Quý Đối tác thân mến,

 

Vì hạn chế về kỹ thuật, Grab xin thông báo: “TẠM NGƯNG ÁP DỤNG GIAO DIỆN CHUYẾN XE – KHẤU TRỪ TRỰC TIẾP THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG TRÊN MỖI CHUYẾN XE” trong ngày 12/04/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

 

Details: Sự thay đổi này KHÔNG ẢNH HƯỞNG đến thu nhập ròng của Đối tác.

 

Như vậy, từ ngày 12/04/2022, giao diện chuyến xe sẽ được trở về như trước, ví dụ:

Để đảm bảo thu đúng số tiền mà hành khách thanh toán cho chuyến xe, sau khi Đối tác nhập các loại phí, phụ phí (nếu có) vào hoá đơn thanh toán. Đối tác vui lòng thu đúng số tiền được hiển thị tại phần Tổng thu trên hoá đơn thanh toán.

Trường hợp Đối tác có vấn đề thắc mắc, Đối tác có thể truy cập mục Trợ giúp trực tiếp trên ứng dụng Grab Driver để được hỗ trợ.

 

Grab sẽ tiếp tục cập nhật và theo dõi để có thể triển khai các tính năng khác trong thời gian tới nhằm hỗ trợ/ giúp hoạt động của Đối tác được hiệu quả và tối ưu nhất.


Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

 

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.