Cá Tháng 4: Hoàn tiền “tươi” 14% cho tất cả giao dịch không -tiền-mặt

⭐ Cá tháng 4, chương trình “Thứ 5 Không tiền mặt” có chút đổi mới. HOÀN TIỀN 14%  cho tất cả giao dịch không tiền mặt.

Được áp dụng đồng thời với các ưu đãi, mã khuyến mãi khác.

** Mỗi khách hàng áp dụng tối đa 3 lần/ ngày 01 tháng 4, 2021. (Không áp dụng cho giao dịch thanh toán hóa đơn điện/ nước và chuyển tiền).

** Hoàn tiền cho đơn hàng từ 45.000 đồng và tối đa hoàn 10.000  đồng/ lần hoàn tiền.

👉 Gợi ý các mã ưu đãi để Ngày cá tháng 4, Grab không nói điêu – bạn vừa được giảm giá, vừa được hoàn tiền nha.