Thông báo triển khai thử nghiệm tính năng Tách đơn hàng lớn cho dịch vụ GrabFood

Từ ngày 04/07/2024, Grab sẽ triển khai thử nghiệm tính năng Tách đơn hàng lớn cho dịch vụ GrabFood trên địa bàn: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An.

Cụ thể, đối với đơn hàng của Người dùng được xác định là đơn hàng lớn, đơn hàng đó sẽ được tách nhỏ thành 2 đơn hàng và được giao bởi 2 đối tác tài xế khác nhau. Hai (2) đơn này có thể sẽ được giao đến bạn cùng lúc hoặc chênh lệch với nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Người dùng sẽ nhận được thông báo trên ứng dụng Grab cho việc tách đơn hàng và hoàn toàn có thể theo dõi cả 2 đơn hàng của mình trên màn hình chờ trên ứng dụng Grab.

Lưu ý:

  • Dành cho tất cả các đơn hàng có áp dụng tính năng: Trong trường hợp các đơn hàng không được giao đúng & đầy đủ, Người dùng vui lòng liên hệ theo hướng dẫn tại đây để được hỗ trợ.
  • Dành cho các đơn hàng Lựa chọn giao hàng Ưu tiên: Trong trường hợp 1 trong 2 đơn hàng chưa giao đúng với khoản thời gian cam kết của Lựa chọn giao hàng Ưu tiên, Người dùng sẽ nhận được khoản bồi hoàn theo chính sách của tính năng Lựa chọn giao hàng Ưu tiên (chi tiết tại đây).

Trân trọng,
Đội ngũ Grab