GrabRewards là gì?

THURSDAY DECEMBER 8TH, 2016

GrabRewards là gì?

GrabRewards là tính năng hoàn toàn mới, cho phép bạn tích điểm mỗi khi di chuyển bằng các dịch vụ GrabCar, GrabBike, GrabTaxi. Với số điểm tích được từ các chuyến đi ấy, khách hàng có thể quy đổi thành những chuyến xe miễn phí hoặc được giảm giá, cùng những khuyến mãi khác từ các đối tác đổi điểm thưởng của GrabRewards.

Việc tích điểm này vô cùng đơn giản và hoàn toàn tự động! Vì vậy, khách hàng chỉ việc đặt xe như bình thường và hệ thống sẽ tích điểm cho bạn ngay khi chuyến đi kết thúc.

“Grab” để thăng hạng

Mỗi khi di chuyển bằng Grab và tích được điểm thưởng, vị trí của bạn trên bảng xếp hạng khách hàng thân thiết sẽ càng cao.

Khi khách hàng tích được tới một điểm số nhất định, bạn sẽ nhận được những ưu đãi đặc biệt chỉ dành riêng cho nhóm khách hàng thuộc hạng mức đó.

Tất cả khách hàng

Hạng mức Tiêu Chuẩn

 • Đổi điểm lấy các chuyến xe miễn phí và vouchers.
 • Được nhận những ưu đãi đặc biệt nhất từ các đối tác đổi điểm thưởng.

500 điểm

Hạng mức Bạc

 • Vượt qua được mốc này, số lượng quà thưởng của GrabRewards sẽ càng nhiều và càng đặc biệt hơn.

1500 điểm

Hạng mức Vàng

 • Ở hạng mức này, khách hàng được ưu tiên trải nghiệm những tính năng mới nhất do Grab phát triển.
 • Vượt qua được mốc này, số lượng quà thưởng của GrabRewards sẽ càng nhiều và càng đặc biệt hơn.

3000 điểm

Hạng mức Bạch Kim

 • Trở thành khách hàng Bạch Kim, khách hàng được hưởng đặc quyền ưu tiên mỗi khi đặt xe so với các khách hàng khác.
 • Khách hàng được ưu tiên trải nghiệm những tính năng mới nhất do Grab phát triển.
 • Vượt qua được mốc này, số lượng quà thưởng của GrabRewards sẽ càng nhiều và càng đặc biệt hơn.
 • Được ưu tiên chăm sóc từ số Hotline riêng dành cho khách hàng Bạch Kim.

FAQ

 • GrabRewards is our flagship loyalty program. It enables riders to earn points with every ride. Each ride earns you points that can be redeemed for rewards from our partners or free rides from Grab!


 • Every PHP50 spent earns you 1 point. / Every THB35 spent earns you 1 point. / Every SGD10 spent earns you 7 points. / Every VND50k spent earns you 2 points. / Every IDR80k spent earns you 6 points. / Every RM9 spent earn you 2 points.
 • We also apply multipliers to help you earn points and redeem your rewards faster! As part of our launch promotion, all verticals will receive a points multiplier of %x with every ride for the first months, ending 31st March.
 • Multipliers per country: [please localise in the blog!]
  1. PH: 20x
  2. TH: 20x
  3. ID: 18x
  4. VN: 20x
  5. SG: 20x
  6. MY: 20x


 • Your tier was calculated based on the last six months’ of your ride history. There are four tiers: Platinum, Gold, Silver and Member. You can check how far away you are from a tier upgrade in your GrabRewards homescreen!
 • Tier cut offs by country:
  1. PH: Silver: 1000 / Gold: 3000 / Platinum: 8000
  2. TH: Silver: 400 / Gold: 1000 / Platinum: 2500
  3. ID: Silver: 500 / Gold: 1500 / Platinum: 3000
  4. VN: Silver: 500 / Gold: 1500 / Platinum: 3000
  5. SG: Silver: 3000 / Gold: 9000 / Platinum: 19000
  6. MY: Silver: 1000 / Gold: 3000 / Platinum: 8000


 • Our Platinum passengers enjoy eligibility for priority booking (this will allow you to jump the virtual booking queue!) and also access a dedicated customer-support line, with a dedicated number. Enjoy!


 • We will be sad to see you go! But if you want to opt-back in at a later date, please note that your points balance resets to zero. So, we recommend you stay in the program and earn points with every ride!


 • We have allocated points based on your rides taken with Grab from January 1 2017.