Ghép ưu đãi, nhận hoàn điểm

 

Từ 24/02/2021 – 02/03/2021, khám phá các ưu đãi đa dạng trong danh mục GrabRewards, đổi ưu đãi bạn thích và nhận thêm điểm thưởng. 

Đổi 3 ưu đãi* từ 3 nhãn hàng khác nhau

 • Nhận HOÀN ĐIỂM 40%, tương đương 180 điểm (cho thành viên Hạng Bạch Kim)
 • Nhận HOÀN ĐIỂM 30%, tương đương 135 điểm (cho các thành viên còn lại)

*Mỗi ưu đãi phải trị giá tối thiểu từ 150 điểm GrabRewards. Ưu đãi không áp dụng cho các ưu đãi dịch vụ Grab.

Hãy chắc chắn bạn chọn ưu đãi từ 3 nhãn hiệu khác nhau với giá trị tối thiểu như quy định. Ví dụ:

Không hợp lệ: Ưu đãi 50.000đ nhãn hiệu A + Ưu đãi 10.000đ nhãn hiệu B + Ưu đãi 10.000đ nhãn hiệu B

Hợp lệ: Ưu đãi 50.000đ nhãn hiệu A + Ưu đãi 10.000đ nhãn hiệu B + Ưu đãi 20.000đ nhãn hiệu C

Điều khoản và điều kiện áp dụng:

 1. Để nhận được điểm thưởng, bạn cần đổi 3 ưu đãi khác nhau, từ 3 nhãn hàng khác nhau.
 2. Chương trình chỉ áp dụng cho các ưu đãi có giá trị tối thiểu là 150 điểm.
 3. Mỗi khách hàng chỉ được hoàn điểm duy nhất 01 lần trong suốt chương trình.
 4. Số lượng khuyến mãi hoàn điểm có giới hạn, dành cho 13.000 khách hàng đầu tiên hoàn thành đổi đủ các ưu đãi theo quy định.
 5. Thời gian diễn ra chương trình là từ 24/02/2021 – 02/03/2021.
 6. Khách hàng có thể thực hiện đổi các ưu đãi trong những ngày khác nhau trong suốt thời gian diễn ra chương trình.
 7. Điểm thưởng sẽ tự động được cộng vào tài khoản của bạn, chậm nhất là 07 ngày kể từ khi chương trình kết thúc. Bạn sẽ nhận được thông báo khi điểm thưởng được cộng vào tài khoản.
 8. Điểm thưởng từ chương trình này không được tính vào điểm xét hạng thành viên GrabRewards.
 9. Các ưu đãi được áp dụng cho chương trình bao gồm các ưu đãi từ đối tác của GrabRewards, ưu đãi nạp tiền điện thoại, mua thẻ điện thoại và dung lượng dữ liệu có trong các danh mục GrabRewards.
 10. Không áp dụng cho các ưu đãi dịch vụ Grab và hình thức thanh toán trực tiếp dịch vụ bằng GrabRewards
 11. Grab có quyền duy nhất và tuyệt đối để thay đổi hoặc kết thúc chương trình khuyến mãi này mà không cần thông báo trước hoặc bồi thường bằng tiền mặt hoặc hiện vật. Trong trường hợp có tranh chấp trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ chương trình khuyến mại, quyết định của Grab sẽ là quyết định cuối cùng.
 12. Grab bảo lưu quyền duy nhất và tuyệt đối để loại hoặc từ chối bất kỳ người tham gia nào được coi là không đủ điều kiện tham gia chiến dịch, có thể là theo các điều khoản và điều kiện này hoặc có hành vi mà Grab cho là không phù hợp hoặc không thể chấp nhận được.