Grab | Cập nhật tính năng thông báo bỏ lỡ khung giờ hoạt động chương trình “Giờ vàng”

Từ ngày 06/03/2023

Từ ngày 06/03/2023, Grab cập nhật tính năng “thông báo bỏ lỡ khung giờ đăng ký hoạt động”. Chi tiết như sau:

Từ ngày 07/03/2022

Quý Đối tác thân mến,

 

Nhằm giúp Đối tác có thể chủ động và dễ dàng theo dõi khung giờ đăng ký hoạt động trong chương trình Giờ vàng, từ ngày 07/03/2022, Grab cập nhật tính năng thông báo bỏ lỡ khung giờ đăng ký hoạt động. Chi tiết như sau:

Khi Đối tác bỏ lỡ khung giờ đăng ký hoạt động trong chương trình “Giờ vàng”. Hệ thống sẽ tự động gửi thông báo đến Đối tác về khung giờ đăng ký mà Đối tác đã bỏ lỡ:

  Đối tác có thể chủ động theo dõi khoảng thời gian giới hạn mà Đối tác có thể huỷ bằng cách nhấn vào mục XEM CHI TIẾT tại màn hình thông báo được hiển thị phía trên hoặc truy cập vào mục Tài khoản -> Lịch nhận cuốc -> Cuốc xe của tôi -> Chọn vào khung giờ đăng ký đã bỏ lỡ.

Sau khi Đối tác thao tác vào Xem chi tiết. Đối tác có thể theo dõi thông báo chi tiết khung giờ đăng ký hoạt động mà Đối tác đã bỏ lỡ.

 Lưu ý: Đối tác sẽ không thể đăng ký khung giờ hoạt động trong vòng 02 tuần kế tiếp nếu Đối tác huỷ khung giờ hoạt động đã đăng ký >= 5 lần/ tuần trong khoảng thời gian quy định.

Trong trường hợp không thể hoạt động, Đối tác có thể hủy khung giờ hoạt động đã đăng ký 02 tiếng trước khi bắt đầu khung giờ hoạt động. Tham khảo 3 thao tác sau để hủy đăng ký: 

  1. Xem những giờ đăng ký và khu vực hoạt động tại mục Cuốc xe của tôi

  2. Chọn khung giờ hoạt động Đối tác mong muốn hủy bỏ

  3. Nhấn “Bỏ đăng ký

Khu vực và thời gian triển khai

Từ ngày 07/03/2022 đến khi có thông báo mới

  • TP. Hồ Chí Minh

  • Hà Nội

  • Đồng Nai

  • Bình Dương

Từ ngày 22/4/2024 đến ngày 19/5/2024

  • Đà Nẵng 

Đối tượng triển khai

Đối tác đang tham gia chương trình Giờ vàng

 Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, Đối tác vui lòng gửi phản hồi thông qua tính năng Hỗ trợ trực tuyến được tích hợp ngay trên Ứng dụng Grab Driver.

Mến chúc Đối tác hoạt động hiệu quả và an toàn.

Trân trọng,

Đội ngũ Grab.