GRAB | CẨM NANG VỀ CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG A-Z

1. Thay đổi tên chương trình từ AN TÂM THU NHẬP -> GIỜ VÀNG:

Áp dụng từ 19/9/2022, Grab sẽ tiến hành điều chỉnh tên chương trình thưởng “An tâm thu nhập” thành “Giờ Vàng” để thống nhất với tên chương trình đang hiển thị trên ứng dụng Grab Driver.

2. TỔNG HỢP ĐIỀU KIỆN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG ÁP DỤNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH, TP. HÀ NỘI, TP. BÌNH DƯƠNG, TP. ĐỒNG NAI

3. CẢI TIẾN CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH & TP. HÀ NỘI

3. TỔNG HỢP CÁC CHƯƠNG TRÌNH THƯỞNG THUỘC CHƯƠNG TRÌNH GIỜ VÀNG

Mến chúc Đối tác an tâm hoạt động hiệu quả cùng Grab!

Trân trọng,

Đội ngũ Grab