Grab 4 bánh Hải Phòng | Thưởng 5.000 đồng trên mỗi chuyến xe hoàn thành từ ngày 31/5/2021 đến khi có thông báo mới