Grab 2 bánh | Cập nhật giá đồng phục từ ngày 09/01/2023

Grab không ngừng nỗ lực để có thể hỗ trợ Đối tác tiết kiệm chi phí hơn khi trang bị đồng phục để hoạt động cùng Grab, từ ngày 09/01/2023, Grab cập nhật giá đồng phục, chi tiết như sau:

Thời gian áp dụng: từ ngày 09/01/2023