Grab | QUAN TRỌNG: Nhắc nhở Chính sách bảo vệ dữ liệu của hành khách và người dùng

Quý Đối tác thân mến,

Thông tin cá nhân của hành khách và người dùng luôn là dữ liệu được ưu tiên bảo mật hàng đầu khi di chuyển/ giao nhận cùng Grab. Grab tín nhiệm Đối tác trong việc giữ an toàn các dữ liệu này!

Cùng với xu hướng về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu trên khắp thế giới, một lần nữa, Grab yêu cầu sự hợp tác của Đối tác để chung tay trong việc tôn trọng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của hành khách, người dùng. Đối tác cần tuân thủ một số nguyên tắc bên dưới:

  • Không tạo ra hoặc giữ, sao lưu dữ liệu của hành khách/ người dùng một cách trái phép khi chưa có sự đồng ý từ hành khách/ người dùng (số điện thoại, địa chỉ, họ tên, vv.);
  • Không chia sẻ hoặc trao đổi một cách trái phép dữ liệu của hành khách/ người dùng với (các) bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn, gia đình và bạn bè của Đối tác;
  • Không đăng dữ liệu của hành khách/ người dùng một cách trái phép trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội (Facebook, Zalo, Tiktok, vv.); và
  • Không sử dụng dữ liệu của hành khách/ người dùng cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích cần thiết để thực hiện chuyến đi/ cung cấp dịch vụ.

Việc sử dụng trái phép và tiết lộ dữ liệu cá nhân của hành khách/ người dùng có thể dẫn đến việc Đối tác phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Vui lòng xem chi tiết cụ thể về việc tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trong THỎA THUẬN VỀ HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐỐI VỚI HÀNH VI VI PHẠM QUY TẮC ỨNG XỬ TẠI ĐÂY.

Mọi hành vi không tuân thủ về TÔN TRỌNG QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA HÀNH KHÁCH/ NGƯỜI DÙNG được quy định tại điều 7 trong bộ Quy tắc ứng xử sẽ không được xem xét khoan nhượng cho dù trong bất kỳ trường hợp nào và Grab sẽ ngưng hợp tác vĩnh viễn đối với Đối tác vi phạm quy định.

Grab luôn tin tưởng vào trách nhiệm, tính chính trực và chuẩn mực đạo đức của Đối tác. Trường hợp Đối tác phát hiện và/ hoặc nghi ngờ có hành vi vi phạm, Đối tác có thể báo cáo tại đường dẫn: https://grab.ethicspoint.com/

Hãy cùng Grab tôn trọng quyền riêng tư của hành khách và người dùng của chúng ta!

Trân trọng,
Đội ngũ Grab