New Driver Training

Welcome sa ating New Drivers Training!

Nais naming matulungan ka na maging isang PRO Driver-Partner sa Grab!

Ang programang ito ay may 10 topics tungkol sa:

  1. Defensive Driving: Iwasan ang mga Road Hazards
  2. Defensive Driving: Mga Panganib sa Night Driving
  3. Avoid Harassment Misunderstanding
  4. Paano Iwasan ang Pagod
  5. Paano Iwasan ang Distracted Driving
  6. Painful Cancellations
  7. Iwasan ang Negative Feedback sa Overcharging
  8. Account Security
  9. Get 5 Stars with Positive Service
  10. Pag-iwas sa Krimen

8 minuto lang ang kailangan mo para matapos ang bawat topic. Abangan ang aming notification sa GrabAcademy kada linggo.

Gusto naming magtagumpay ka sa Grab!

I-click lang para matuto ng mga PRO-Driver tips.