Motorkada Requirements

  • Driver’s License (at least 21 days before expiration)
  • Original NBI Clearance (at least 21 days before expiration)
  • Motorcycle OR & CR
  • Kung hindi ikaw ang may-ari ng motorcycle, kailangan ipasa ang mga sumusunod:
    • Authorization letter / deed of sale at signed ID of registered owner (3 specimen)
  • Kung naka-loan ang motorcycle na gagamitin, kailangan ng latest OR for payment