KonsultaMD

Health is Wealth Ka-Grab! Libreng KonsultaMD subscription para sa ating GrabCar driver-partners na PLATINUM AND GOLD TIER sa Ka Grab Rewards Plus!

KonsultaMD Perks

  • 1-Month Membership
  • Unlimited Voice Tele-Consult
  • 1 Video Consult with Doctor
  • E-Prescription, E-Laboratory Request, E-Medical Certificate
  • 1 Member

Eligibility & How to claim

Kailangan ikaw ay Platinum o Gold Tier sa ating monthly KGR+ Refresh.

Hintayin ang text mula sa KonsultaMD para sa link kung saan pwede i-download ang App. Kapag may mga karadagang katanungan, tumawag sa hotline ng Konsulta MD sa 02 7798 8000.