Grab-Unioil Loyalty Card

Ang inyong Grab-Unioil Loyalty card ay maaring maka-earn ng 4 points sa bawat litro ng gasolina at 2 points sa bawat litro ng diesel na bibilihin ninyo. Hindi na kailangan magpagas pa ng minimum 100 liters sa isang buwan! Magpakarga na ng world-class Euro 5 fuels sa pinakamalapit na Unioil station ngayon! Mag-naipon lamang ng points at gamiting pambayad sa fuel para makatipid.

Terms and conditions apply: http://unioil.com/loyalty/faq