Welcome sa Grab!

Para sa aming mga tapat at masisipag na mga draybers, kami po sa Grab ay nagagalak na ipahatid sa inyo ang mga kaganapan at tema na umiikot sa ating industriya sa pamamagitan ng blog na ito.

Kayo po ay aming hinihikayat na bisitahin at basahin ang aming blog upang kayo ay makakuha ng impormasyon na maaring makatulong sa inyo. Antabayanan po lamang sa mga susunod na araw ang aming mga napiling tema.

Maraming salamat!