TNVS Tax Guide

Bakit Mahalaga ang Pag-File ng Taxes?

 • Ito ay isang government mandatory requirement kung nagpapatakbo ka ng isang negosyo o indibidwal na nagtatrabaho. Upang makapagsimula ng isang negosyo, kailangan mong magparehistro sa BIR at magbayad ng tax na naaayon.
 • Ang Filing of tax ay taunang obligasyon ng isang manggagawang Pilipino.

Ang sabi sa mandate ng gobyerno, ang mga indibidwal na kumikita ng tinutukoy na halaga ng taunang kita ay dapat mag-file ng tax return sa loob ng isang paunang natukoy na takdang araw. The tax as calculated must be paid by the individual. Failure to pay tax will invite penalties mula sa BIR.

Anong uri ng Tax ang dapat i File ng Peer/Driver na TNVS/Independent Contractors

 1. Annual Income Tax Return
 • Ang tax return 1701 ay isang form na inihain sa isang tax authority na nag-uulat ng kita, gastos, at iba pang nauugnay na impormasyon sa tax.
 1. Quarterly Income Tax Return
 • Ang BIR Form 1701Q, na kilala rin bilang Quarterly Income Tax Return para sa Self-Employed Individuals, Estado at Trusts (Kasama ang mga may parehong kita sa Negosyo at Compensation Income) ay isang tax return na inilaan para sa mga professionals at self-employed individuals na nakikibahagi sa isang pagmamay-ari na negosyo.
 1. Quarterly Percentage Tax Return
 • Ang BIR Form 2551Q, o kilala rin bilang Quarterly Percentage Tax Return are taxes na ipinapataw sa mga indibidwal/negosyong nagbebenta/nagpapaupa ng mga produkto o serbisyo na naibukod sa Value Added Tax (VAT) na may taunang benta na hindi hihigit sa 3,000,000 PHP.

Annual Income Tax Return, Quarterly Income Tax Return & Percentage Tax

Sino ang mga required mag-file?

 • Ang nagbebenta o nagpapaupa ng mga paninda.
 • Pag-aari o serbisyo sa kurso ng kalakal o negosyo at naibukod mula sa halaga ng idinagdag na buwis (VAT) sa ilalim ng Seksyon 109 (w) ng National Internal Revenue Code, na binago, na ang kabuuang taunang benta o ang mga resibo ay hindi lalampas sa Php 3,000,000 at na hindi nakarehistro sa VAT.
 • Ang mga indibidwal o entity na nakikibahagi sa mga industriya / transaksyon tulad ng nabanggit sa ibaba:
 1. Mga kotseng inuupahan o inuupahan ng nagmamaneho, mga kontratista sa transportasyon, kabilang ang           mga indibidwal nagdadala ng mga pasahero para sa pag-upa, at iba pang mga domestic carriers ng mga   pasahero sa pamamagitan ng lupa (maliban sa mga may-ari ng hayop na may dalawang gulong na nasasakyan) at mga tagabantay ng mga garahe.

Ang iba, tulad ng naitala sa NIRC Code (At iba pa)

Application of Certificate of Registration (COR)

Sino-sino ang dapat na mag file:

 • Ang bawat indibidwal na kumikita ay dapat magparehistro isang beses sa naaangkop na Revenue District Office.

Kailan required ang taxpayer mag-apply at magbayad for registration?

 • Ang mga bagong nagbabayad ng buwis ay dapat mag-apply para sa pagpaparehistro at bayaran ang bayad sa pagpaparehistro bago simulan ang kanilang negosyo. Karaniwan, ang bayad sa pagpaparehistro ay nagkakahalaga ng P500.00 gamit ang BIR Form 0605 (Payment Form). Pagkatapos nito, ang mga nagbabayad ng buwis ay dapat magbayad ng taunang bayad sa pagpaparehistro hindi lalampas ng January 31 bawat taon.

Paano mag Register sa BIR?