Menu Driver Sign-Up

Power Guarantee Calculator

Hi Ka-Grab! Gusto mo bang macompute ang iyong POWER GUARANTEE Incentive para sa April 17 – 23? Just input your hours online, gross fare collected, and rides completed for each time period. Ang amount na matatanggap mo ay nakalagay sa net incentives.

*Maintain AR=75%, DCR=15%, SR=4.3

*For more questions, visit this link

Net Incentives (Less 2% Tax): P

EB (4AM-7:59AM) AM (8AM-11:59AM) MD (12PM-3:59PM) PM (4PM-9:59PM) TOTAL INCENTIVES
MONDAY

TUESDAY

WEDNESDAY

THURSDAY

FRIDAY

SATURDAY

SUNDAY

Total
Less 2% tax
Net Incentives