New & Improved Driver Support

May concerns ka ba? Mas pinatatag namin ang suporta sa’yo, Ka-Grab!

Mas madali na rin mag-navigate dahil kahit nasaan ka man sa Driver App, nandyan ang Help Centre para sa’yo.

5 WAYS PARA MA-ACCESS ANG HELP CENTRE

Ngayon, meron nang iba’t ibang paraan para ipaabot ang iyong concerns sa iyong past bookings, payments, incentives, o account profile.

Support

Ito ang pinakamadaling na paraan para puntahan ang help centre.

 

Trip History

Maaari mong balikan ang iyong trips upang magpaabot ng concerns.

Trip Detail

Matutulungan ka rin namin tuwing pagkatapos ng bawat trip.

Driver Wallet

Kung may concerns sa iyong wallet o earnings, may help centre articles rin para dyan!

Profile

May Login o account issues? Maaari rin yang isangguni sa ating help centre.

 

Para mas maibigay pa ang suportang kailangan mo, available na ang ating LiveChat at dedicated Hotline service na makikita rin sa ating Driver Help Centre.

May issue pa rin ba sa booking, earnings o paggamit ng profile?
Chat with Us!

Mula 6AM hanggang 10PM, maaaring makipag-usap sa ating Grab Representative via chat.

Paano makipag-usap gamit ang LiveChat?

Tandaan: Siguraduhin na ang issue  ay tungkol lang sa iyong bookings, earnings o profile.

Still need Help? Call Us!

Kung sakaling hindi pa rin masagot ang iyong katanungan, mag-report gamit ang Call Button sa ating Help Centre.

Upang mas mapadali ang pagsagot ng dedicated Grab support sa iyong concern, mayroon nang operator services ang ating hotline.

Munting Paalala lang, Ka-Grab! Tao rin na may damdamin ang ating Grab representatives. Iwasan ang pagmumura o anumang masakit na pananalita habang nakikipag-usap o nakikipag-chat. 

PRO DRIVER TIP! Pinag-igi natin ang Driver Help Centre para magamit mo ito sa anumang oras. Mas mabuti na gamitin lang ang LiveChat o Call button kung wala talaga sa Driver Help Centre ang sagot sa iyong concerns.

Lagi natin tatandaan na ginagawa natin ang lahat para matugunan ang iyong concerns.