Mas pinagandang platform experience sa #OneGrab Program

Sa ating sama-samang effort mga Ka-Grab, gaganda ang experience sa waiting time at pick-up distances para sa lahat ng Ka-Grab partners at passengers.

Ang updated STU ay para masigurado ang mataas na standards at magandang Grab service.

Simula October 31, 2018 ay bago na ang limits ng Completion Rate (CR) para sa STU violations at Jobmasking.

PAALALA:

Bilang pagsunod sa regulasyon ng Philippine Competition Commission, magkakaroon ng job masking ang lahat ng GRABCAR drivers* na nakakuha ng anumang STU points:

Completion Rate na mas mababa sa 65% 

*hindi kasama ang bookings ng GrabShare, Premium at 6-seater sa computation ng PCC para sa jobmasking. 


Huwag mag-alala, makakakuha ka lamang ng penalty kung mayroon kang STU offense noong nakaraang linggo. Ang pagtaas ay base sa bilang ng STU points ninyo sa nakaraang 4 na linggo.

 


 

Ang suspensions ay maganap mula Wednesday – Saturday.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Kailan nakakakuha ng STU points?
Makukuha ito pagtapos ng isang buong linggo dahil base ito sa performance mula Monday-Sunday.
Tandaan: Malalaman ang status ng points tuwing Tuesday. Hindi maaapektuhan ang commission sa Monday.

Paano nagkakapenalty?
Ang penalty ay base sa points ng offenses na nakuha sa loob ng apat (4) na linggo. Kung nakakuha ng point, ikaw ay maaaring masuspinde mula isa hanggang tatlong araw.

Paano ko malalaman kung ano ang weekly Completion Rate (CR) at STU points ko?
Makikita ang weekly Completion Rate (CR) sa incentive job card driver app. Para sa STU points, hintayin ang SMS ng Grab tuwing umpisa ng linggo.

Bakit may STU targets parin kahit wala ng incentives?
Ang STU targets po ay para matulungan kayo na ma-improve ang inyong performance para mapabilang sa Ka-Grab rewards sa susunod na buwan.