GrabRent Driver Guide

Ka-Grab, naghanda kami ng guide para mas madami magbiyahe sa GrabRent!

GrabRent Activation Guide

Kung nais mag-apply sa GrabRent ngunit ikaw at ang iyong vehicle ay registered na sa Grab.

 • I-fill up ang form na ito grb.to/kagrabreboardingscheduler.
 • Ihanda ang mga sumusunod na requirements, bago pumunta sa Grab Driver Center.
  • 1. OR/CR or Sales Invoice and Delivery Receipt.
  • 2. Vehicle Owner’s Valid Government-Issued ID with 3 specimen signatures.
  • 3. Comprehensive Insurance – commercial
  • 4. Authorization Letter -Additional requirements if the vehicle owner is not present:
  • 5. Special Power of Attorney (grb.to/peerspa) –  if the vehicle will be managed by a different
  •    person other than the vehicle owner:
  • 6. Professional Driver’s License
  • 7. 6 Seater Vehicle – (2017 or newer)
  • 8. Driver’s age must only be 21-49 years old
  • 9. For existing Grab Car Driver – need to provide Exit Clearance from the previous peer
 • Para sa iyong GCash account, ikaw ay makakatanggap ng SMS mula sa amin kung kailan ito maaaring i-claim sa ating Grab Driver Center.

Kung ikaw ay new driver ngunit mag-aapply sa GrabRent gamit ang registered na vehicle sa Grab.

 • I-fill up ang form na ito grb.to/rentmanilaonboarding
 • Ihanda ang mga sumusunod na requirements.
  • 1. OR/CR or Sales Invoice and Delivery Receipt.
  • 2. Vehicle Owner’s Valid Government-Issued ID with 3 specimen signatures.
  • 3. Comprehensive Insurance – commercial
  • 4. Authorization Letter -Additional requirements if the vehicle owner is not present:
  • 5. Special Power of Attorney (grb.to/peerspa) –  if the vehicle will be managed by a different
  •    person other than the vehicle owner:
  • 6. Professional Driver’s License
  • 7. 6 Seater Vehicle – (2017 or newer)
  • 8. Driver’s age must only be 21-49 years old
  • 9. For existing Grab Car Driver – need to provide Exit Clearance from the previous peer
 • Para sa iyong GCash account, ikaw ay makakatanggap ng SMS mula sa amin kung kailan ito maaaring i-claim sa ating Grab Driver Center.

Kung ikaw ay new driver at mag-apply gamit ang hindi pa registered vehicle sa Grab.

 • I-fill up ang form na ito grb.to/rentmanilaonboarding
 • Ihanda ang mga sumusunod na requirements.
  • 1. OR/CR or Sales Invoice and Delivery Receipt.
  • 2. Vehicle Owner’s Valid Government-Issued ID with 3 specimen signatures.
  • 3. Comprehensive Insurance – commercial
  • 4. Authorization Letter -Additional requirements if the vehicle owner is not present:
  • 5. Special Power of Attorney (grb.to/peerspa) –  if the vehicle will be managed by a different
  •    person other than the vehicle owner:
  • 6. Professional Driver’s License
  • 7. 6 Seater Vehicle – (2017 or newer)
  • 8. Driver’s age must only be 21-49 years old
  • 9. For existing Grab Car Driver – need to provide Exit Clearance from the previous peer
 • Para sa iyong GCash account, ikaw ay makakatanggap ng SMS mula sa amin kung kailan ito maaaring i-claim sa ating Grab Driver Center.

Kung ikaw ay mag-apply sa GrabRent ngunit ikaw ay registered Grab driver na gamit ang hindi pa registered vehicle.

 • I-fill up ang form na ito grb.to/rentmanilaonboarding
 • Ihanda ang mga sumusunod na requirements.
  • 1. OR/CR or Sales Invoice and Delivery Receipt.
  • 2. Vehicle Owner’s Valid Government-Issued ID with 3 specimen signatures.
  • 3. Comprehensive Insurance – commercial
  • 4. Authorization Letter -Additional requirements if the vehicle owner is not present:
  • 5. Special Power of Attorney (grb.to/peerspa) –  if the vehicle will be managed by a different
  •    person other than the vehicle owner:
  • 6. Professional Driver’s License
  • 7. 6 Seater Vehicle – (2017 or newer)
  • 8. Driver’s age must only be 21-49 years old
  • 9. For existing Grab Car Driver – need to provide Exit Clearance from the previous peer
 • Para sa iyong GCash account, ikaw ay makakatanggap ng SMS mula sa amin kung kailan ito maaaring i-claim sa ating Grab Driver Center.

Booking flow

GrbabRent Advanced Bookings

GrabRent Now

Frequently Asked Questions (FAQs)

Saan isa-submit ang GrabRent Contract of Lease?

Hindi ko ma-redeem ang GrabBenefits ko. Saan pwedeng mag-report?

Na-deactivate ang account ko kahit nakapag-sanitize na ng sasakyan. Paano mag-request ng reactivation?

Nais kong lumipat ng bagong GrabRent operator. Ano ang kailangan ko gawin?

Paano ipa-update ang Vehicle Conduction Sticker to Plate Number?

 • Pumunta sa link na ito grb.to/plateupdate at i-fill up ang mga hinihinging impormasyon. Ito ay i-vavalidate sa loob ng 24-48 hours.

Paano mag-request ng change of current vehicle to new vehicle?

 • Mag-request sa  https://help.grab.com/driver/en-ph/900003452126

kung lilipat sa vehicle na register sa iyong current operator.

Pwede ko ba ipaalis ang 4-wheel GrabExpress service type sa aking app?

 • Ang 4-wheel GE ay automatically na matatanggal sa iyong Grab driver app. Hindi na ito kailangan i-request. Tandaan: Ang iyong 4-wheel GE performance ay hindi nakaka-apekto sa iyong GrabRent performance.

Ano ang aking gagawin kung nais kong lumipat sa GrabCar pagkatapos ma-approved ng LTFRB ang aking vehicle?

Tandaan: Hindi na ito kailangan i-request.

Kung nais mag-report tungkol sa mga sumusunod, i-click lamang ang https://help.grab.com/driver/en-ph/900004368723

 • Passenger changed pick-up location
 • Passenger changed pick-up time of booking 
 • Passenger no show after 15-minute waiting time 
 • Passenger cancelled booking after you waited for 30-minutes 

Kung nais mag-report tungkol sa GrabRent payment na hindi pa natanggap.

Driver Quick Links