MAHAL ANG GAS? MAS MAHAL NAMIN KAYO, MGA KA-GRAB

Alam naming apektado kayo sa pagtaas ng presyo ng gasolina.  

Huwag mabahala, nandito kami para tumulong, mga Ka-Grab. 

Magkakaroon tayo ng 1 time Gas Subsidy para sa lahat ng ating mga active Grab Driver-partners.  

Sino-sino ang mga eligible dito?  

Lahat ng active Grabcar 4W partners (Grabcar, Grabcar 6 seater at Grabcar Premium) natin mula sa Manila, Cebu, Bacolod, at Pampanga na may at least 50 rides mula September 1, 2019 hanggang September 30, 2019 ay eligible para sa Gas Subsidy.  

Antayin ang aming SMS para sa amount na inyong matatanggap. 

TANDAAN: Ito ay 1 time payment lamang. Ang amount na inyong makukuha ay ita-transfer sa inyong cash wallet (subject to 2% withholding tax) ngayong Huwebes, October 3, 2019.