Menu Driver Sign-Up

No Cash Out na sa Preferred CASH Orders!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

1. Napindot ko ang “LATER” sa halip na “OK”. Pwede pa ba akong makatanggap ng Preferred Orders?

Kung aksidente mong napindot ang “Later” sa iyong app at gusto mong makatanggap ng Preferred Orders, maaaring tumawag sa Grab Hotline (883-7123) para ma-turn ON ang Preferred Orders.

2. Pwede ba akong HINDI makatanggap ng Preferred Orders?

Hindi pwede, Ka-Grab. Unti-unting linilipat ng GrabFood platform lahat ng orders para maging Preferred Merchant para sa mas mabilis na waiting time.

PAALALA: Hindi ka makakatanggap ng Preferred Orders kung hindi sapat ang iyong Credit at Cash Wallet balance para bayaran ang order value.

3. Paano kung hindi sapat ang top-up ko sa Credit Wallet?

Kung kulang ang balance sa iyong Credit Wallet, kukunin ng Grab system ang butal mula sa Cash Wallet. Siguraduhing i-top up ang Credit Wallet dahil hindi maaaring sa Cash Wallet palaging kunin ng Grab ang order value. 

4. Pwede ko bang kunin ang order mula sa ibang branch ng parehas na merchant?

Hindi pwede, Ka-Grab. Para sa anumang order, Regular o Preferred booking man, kailangan mong pumunta sa tamang branch na nakalagay sa app.

Lalung-lalo na sa Preferred Merchants, inihahanda ng exact branch ang order ng eater. Hindi mo maaaring hingin ang order mula sa ibang branch dahil ang eater ang pumili sa exact branch na nakalagay sa app.

Itinuturing na fraud ang pagpunta sa ibang branch na hindi nakalagay sa app. Itatanggi sa iyo ang order kung hindi ito ang tamang branch.