May issue o concern? Nandito ang SuperLodi Help Centre!

Ang SuperLodi kailangan din ng suporta. Kaya nandito ang SuperLodi Help Centre!

Anong mahahanap ko dito?

1. Mag-report! 

Ilang mga halimbawa: Fake bookings, wrong merchant information

2. Matutuo!

Ilang mga halimbawa: Gear details, payment and incentives info, Onboarding requirements, Nearest top-up location

Saan ko makikita ito?

Madali lang makapunta sa SuperLodi help Centre! Gamit ang iyong Grab Driver app, gawin ang sumusunod:

Depende kung ano ang iyong report, may iba’t ibang paraan para magawa ito: 

Paano ito makakatulong sa akin?

1. Kung may concern ka sa iyong Last Completed Booking

 2. Kung may concern ka sa isang Past o Cancelled Booking:

 3. Kung ito ay tungkol sa isang General Issue o Concern: