SuperLodi Promo Mechanics

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Gaano katagal ang promo duration? 

Magtatagal ang promo duration mula July 26 hanggang August 4. Dito maaaring magbigay ng 5-Star Rating na may kasamang comment na #SuperLodi ang eater. 

2. Alam ba ng eater tungkol sa Certified #SuperLodi promo na ito? 

Oo, alam ng eater na bawat GrabFood rider ay dapat maging Certified #SuperLodi. Kaya siguraduhing tatak 5-Star Service ang iyong serbisyo sa bawat trip! 

3. Paano ko malalaman kung nabigyan ako ng eater ng 5-Star Rating na may kasamang comment na #SuperLodi? 

Makakatanggap ka ng SMS update para malaman ang status. Asahan ito sa kalagitnaan at katapusan ng promo.

Para sa ngayon, patuloy lang na tumanggap ng bookings at siguraduhing 5-Star Service sa bawat trip!