Cashless Orders

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

1. Anong klaseng payment method available ang Cashless?

Ang Cashless payment method ay available para sa eaters na magbabayad via GrabPay. Hindi pa ito available sa Credit o Debit Card.

2. Mayroon parin bang Cash orders?

Oo, mayroon parin Cash orders. Makakatanggap ka ng parehong Cash at Cashless orders at sa bawat order ay maaari itong maging Regular o Preferred.

3. Paano ko malalaman kung Preferred ang isang booking?

Ang Preferred orders ay may Preferred stamp na iyong makikita sa iyong job card. Ito ay ang green na check mark na may nakasulat na Preferred. 

Ang mga Preferred Orders rin ay galing lamang sa mga Preferred Merchants. Hindi lahat ng merchants ay Preferred. Ibig sabihin nito, kaunti at pili lamang ang mga merchants na ito.

4. Kailan ko matatanggap ang order value o delivery fee sa aking Cash Wallet? 

Matatanggap mo ang sumusunod sa iyong Cash Wallet pagkatapos ng bawat trip: 

A. Para sa Regular Cashless order, matatanggap mo ang 1) order value, at 2) delivery fee sa iyong Cash Wallet.

B. Para sa Preferred Cashless order, matatanggap mo ang delivery fee sa iyong Cash Wallet.