Easier Commission Deduction for Cashless Trips

Hi Ka-Grab,

Hindi na ba sapat ang iyong credit balance para mag-accept ng bookings?

Don’t worry dahil simula ngayon, maaari ka nang tumanggap ng CASHLESS BOOKINGS kahit mababa na ang iyong credit balance.

Note: Unti-unti na itong i-rorollout sa lahat ng GrabCar Manila drivers

PAANO?

Para sa mga completed CASHLESS bookings, diretso nang ibabawas ang commission fee mula sa fare na iyong matatanggap sa iyong cash wallet.

Halimbawa:

Ang iyong credit balance ay P0.00 na lang at nakatanggap ka ng booking na may P100.00 fare. Kung ang iyong commission ay 20%(sample commission fee), diretso na namin ibabawas ang P20.00 commission  mula sa iyong cash wallet. 

Samakatuwid, ang iyong total earnings ay P80.00. Ito rin ang makikita mo sa iyong cash wallet.

 

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Paano ito nakakaapekto sa aking credit wallet?

For cashless bookings, ang commission ay hindi na ibabawas sa iyong credit wallet.

May pagbabago ba sa commission amount?

Huwag mag-alala, walang pagbabago sa halaga ng iyong commission. Ang nagbago lang ay ang paraan ng pag-deduct namin sa komisyon.

Bakit may nakita pa rin akong deduction sa aking credit wallet?

FOR CASH Bookings, may commission deduction pa rin para sa mga CASH bookings.

FOR CASHLESS Bookings, habang kinumpleto ang biyahe, ang komisyon ay pansamantalang ibabawas sa iyong credit wallet. Huwag mag-alala, ibabalik din ito sa’yo pagkatapos mong makumpleto ang iyong job.

 

Bakit negative ang aking credit wallet balance habang kinukumpleto ko ang job?

Sa feature na ito, ang iyong credit wallet balance ay maaaring bumaba ng P0 o mag-negative para pansamantalang pahintulutan ang pagtanggap mo ng mga jobs kahit mababa ang iyong credit balance. Ibabalik rin namin ito sa original na halaga pagkatapos makumpleto ng trabaho.