GrabCar: Completion Rate

Para mas maging reliable at mas mapaganda pa ang ating serbisyo, ipinatupad ang Completion Rate o CR noong December 2018. Ito ang nagsilbing kapalit ng AR at DCR bilang batayan ng driver performance sa Grab platform.

Paano mag-compute ng Completion Rate?

Ang Completion Rate ay lahat ng iyong tinanggap na bookings MINUS lahat ng cancellations ng parehong pasahero at driver ALL OVER lahat ng nakitang bookings sa app:

Halimbawa, kung mas marami ang cancel na galing sa pasahero at kaunti lamang ang cancel na galing sa driver.. 

Sa 20 bookings na nakita sa app, 17 ang tinanggap, 4 na cancel mula sa pasahero at 1 na cancel mula sa iyo, Ka-Grab

Kung kaunti naman ang cancel na galing sa pasahero at maraming cancel na galing sa driver..

Sa 20 bookings na nakita sa app, 17 ang tinanggap, 2 na cancel mula sa pasahero at 6 na cancel mula sa iyo, Ka-Grab.

Kung mas marami naman ang hindi tinanggap o inaccept na bookings kesa sa nakumpletong bookings

Sa 20 bookings na nakita sa app, 12 ang tinanggap, 2 na cancel mula sa pasahero at 2 na cancel mula sa iyo, Ka-Grab

Huwag mag-alala! Hindi isasama sa bilang kung valid naman ang cancellation ng iyong pasahero tulad ng ‘I changed my plans’, ‘I wanted to change location’ at iba pa.

PAALALA: Ang fraud at gaming ng ating system ay mahigpit na ipinagbabawal at posibleng maging dahilan ng pagka-ban sa platform.

 

Ano ba ang Completion Rate? Panoorin ang video:

FAQS

1. Ano ang isang good Completion Rate?

Ang Completion Rate na inaasahan mula sa iyo, Ka-Grab, ay 80% pataas. Para hindi ma-jobmask, ang minimum na CR ay 70%.

2. Saan ko makikita ang aking Completion Rate?

Makikita ang Completion Rate sa iyong Weekly Job Incentive Card sa iyong Grab Driver App.

3. Paano ko maiiwasan ang passenger cancellation?

Kausapin agad ang pasahero pagka-accept ng booking at i-confirm na ikaw ay papunta na sa pick-up point. Mas mainam na tawagan ang pasahero para sila ay makausap. Sa ganitong paraan, mababawasan ang pagkakataon na mag-cancel ang pasahero.

4. Paano kung valid ang dahilan kaya nag-cancel ang driver?

Bilang driver, may 3 option sa app na maaari mong pag-pilian para hindi maapektuhan ang iyong Completion Rate. Ito ang:

  1. Passenger No-Show
  2. Too much luggage
  3. Too much passengers (Passenger Overload)

Kung iba ang iyong dahilan, maaari mo itong i-dispute at aming i-checheck ng mabuti bago ka mabigyan ng sanction sa susunod na linggo. I-report ang iyong dahilan sa Ka-Grab Community App.

5. Paano kung valid ang dahilan kaya nag-cancel passenger?

Hindi rin ito isasama sa pagcompute ng iyong Completion Rate

  1. a. I changed my plans
  2. I wanted to change location
  3. Iba pa

6. Paano kung lahat ng cancellations ko ay galing sa pasahero?

Huwag mag-alala, Ka-Grab. Hangga’t sa tumatanggap ka lang ng mga bookings at iniiwasan ang pag-cancel, hindi bababa sa 70% ang iyong Completion Rate.

 

Biyahe lang nang biyahe, Ka-Grab!