Subukan ang iyong swerte sa Lucky Box Raffle Promo!

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)

 

1. Paano ko malalaman ilang raffle entry na ang aking naipon for Lucky Box?

Makikita mo ang number of raffle entries na naipon mo for the month sa iyong Passbook account (https://www.grabpassbook.com) Makakatanggap ka ng weekly update dito.

2. Pwede bang i-carry over ang mga raffle entries na naipon ko para sa buwan na ito para sa mga susunod pang Lucky Box Draws?

Hindi. Ang tickets na naipon mo para sa buwan na ito ay para sa iisang draw lamang. Magrerefresh o magre-reset ang number of tickets mo sa simula ng buwan.

3. Paano ko malalaman kung eligible akong sumali sa Lucky Box Draw?

Hintayin ang announcement ni Grab every 2nd week of the month kung ikaw ay kasama sa magpaparticipate sa Lucky Box Draw. Ang announcement na ito ay magkakaroon ng link kung saan ka pwede kang magschedule kung anong batch ng Lucky Box ka pwedeng sumali.

4. Ilang beses ako pwedeng magparticipate sa Lucky Box Draw?

Isang beses ka lang pwedeng sumali sa Lucky Box kada buwan. Maaari ka pa rin sumali sa mga Lucky Box Draw sa susunod na buwan.

5. Paano kung hindi ako nakapunta sa itinakdang schedule?

Automatic mafoforfeit ang slot mo kapag hindi ka pumunta sa schedule na pinili mo.