Mayroon ka na bang Ka-Grab Community App?

May concern o issue? May tanong tungkol sa Grab platform?

Madaliang kausapin ang Grab gamit ang Ka-Grab Community app!

Sa tulong ng KGC, maaari mong i-raise ang anumang concern na iyong maranasan bilang isang Grab driver!

Ano ang mahahanap ko sa KGC?

Paano mag-sign up sa KGC?

TANDAAN –  Upang ma-activate ang iyong KGC account, siguraduhing magka-parehas ang email address na gagamitin sa KGC app sa iyong Grab Driver app.

Paano mag-sign up sa KGC gamit ang Help Centre?

Paano kung nakalimutan ko ang aking KGC Password?

TANDAAN –  Makikita mo ang iyong KGC password sa e-mail na sinend sa iyo ni Grab. Huwag ito kalimutan.

Saan ko makikita ang aking Grab-registered Email Address?

TANDAAN –  Makikita mo ang iyong KGC password sa e-mail na sinend sa iyo ng Grab. Huwag ito kalimutan.

Paano kung nakalimutan ko ang detalye ng aking Grab-registered email address?

Kung nakalimutan mo ang detalye ng iyong Grab registered e-mail (Gmail o Yahoo) tulad ng e-mail o password, tawagan ang Grab Hotline (730-1000) o pumunta sa pinakamalapit na Grab Office para ipabago ito.

Babaguhin ng Grab ang iyong email na naka-register sa Grab Driver app at maaari ka nang maglagay ng bagong password.

TANDAAN –  Huwag kalimutan ang e-mail address at e-mail password! Ito ay IMPORTANTE dahil dito mo matatanggap ang iyong KGC password.