Explore the NEW Discovery Hub!

Anong makikita ko dito?

Para sa GrabCar at GrabTaxi, maaari mo nang:

  • Alamin ang pinakamalapit na gas station at ATM
  • I-report ang map o location issue
  • Alamin paano i-share ang iyong location sa mga mahal mo sa buhay

Para sa GrabFood at GrabExpress, maaari mo nang: 

  • Alamin ang pinakamalapit na gas station at ATM
  • I-report ang maling merchant address
  • Alamin ang pinakamalapit na top-up station
  • Ibalik ang unclaimed order sa tulong ng reimbursement process