Automatic na ang Toll Fee sa Drop Off!

Hindi pa kasama ang toll fee sa total fare kaya kailangan mo itong hingiin sa pasahero. Palaging i-check kung kumpleto ang mga fields pagdaan sa toll gate para masiguradong tama ang mai-charge sa pasahero.

Pero para Iwas-hassle, unti-unting iro-rollout ang Auto Toll Fee!

Upang hindi mahirapan maningil ng separate toll fee sa pasahero, ginawa na nating automatic ang toll fee sa drop off! TANDAAN: Laging singilinan ang pasahero ng amount na nasa app. 

Paano ito gumagana?

Ito ay system generated based sa iyong GPS at pinaka-updated na toll amount.

Ang driver ang mag-aabono ng cash pagdating sa tollway dahil kasama na ito sa TOTAL fare na babayaran ng pasahero.

Kung hindi tama o kulang ang computation ng fare, pwede mo itong i-edit sa drop off.

I-double check ang total fare upang masiguro na kasama ang tamang toll amount at tama ang sisingilin sa pasahero

Applicable ito sa cashless bookings

May Concern sa Toll Fee?

Paano i-process ang Auto Toll Fee?

1. Pagdating sa toll way, abonohan muna ang toll at ipaalam sa pasahero kung magkano.

2. Pag-tap ng “drop off”, lalabas ang toll amount. I-double check ito para siguradong tama.

3. Kung mali ang amount na nakalagay, i-tap ang amount para ma-edit.

4. Pagkatapos ma-double check ang toll at total fare, i-tap ang send.