Accept Bookings Kahit Mababa ang Credit Balance!

Hindi na ba sapat ang iyong credit balance para mag-accept ng bookings?

GOOD NEWS!

Kung dati ay di ka makareceive ng jobs dahil mababa ang iyong credit balance, ngayon ay maaari nang mag-accept ng LAHAT ng klase ng bookings, cash man o cashless trips!

Kami na ang bahala sa pagbawas ng commission fee mo para siguradong makatanggap ka ng jobs kahit na kaunti na lang ang laman ng credit wallet mo.

Note: Unti-unti na itong i-rorollout sa lahat ng GrabCar Manila drivers

Paano kung mababa ang credit balance ko? Walang problema!

Para sa completed CASHLESS bookings, diretso na namin ibabawas ang buong commission fee mula sa fare na iyong matatanggap sa iyong cash wallet.

Halimbawa: 

Ang iyong credit balance ay P0.00 na lang at nakatanggap ka ng cashless booking na may P100.00 fare. 

Kung ang iyong commission rate ay 20%*, ang iyong commission fee ay P20.00.

 Diretso na namin ibabawas ang iyong P20.00 commission fee  mula sa iyong cash wallet. 

Samakatuwid, ang iyong total earnings ay P80.00. Ito rin ang makikita mo sa iyong cash wallet.

Para naman makatanggap ng CASH bookings, ibabawas muna namin ang commission fee sa laman ng iyong credit balance at ang natitirang halaga ay ibabawas namin sa laman ng iyong cash wallet.

Halimbawa:

Nakatanggap ka ng cash booking na may P100.00 fare. 

Ang iyong credit balance ay P10.00 na lang at mayroon ka pang P100 sa iyong cash wallet.

Kung ang iyong commission rate ay 20%*, ang iyong commission fee ay P20.00.

Ibabawas namin ang P10.00 sa buong laman ng iyong credit balance, at ang natitirang kakulangan na P10.00 naman ay ibabawas namin mula sa iyong cash wallet. Ibig sabihin, magiging P90 na lang ang laman ng iyong cash wallet dahil dito kami bumawas ng P10.00 para bunuin ang iyong commission fee. 

Samakatuwid, P20.00 lang ang nabawas sa iyo at ang total earnings mo pa rin ay P80.00.

 

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Paano ito nakakaapekto sa aking credit wallet?

For cashless bookings, ang commission ay hindi na ibabawas sa iyong credit wallet.

Dalawa naman ang posibleng mangyari para sa cash bookings.

Kung sapat ang laman ng credit wallet, dito ibabawas ang buong  commission fee.

Kung kulang ang laman ng credit wallet, ang commission ay ibabawas muna sa credit wallet at ang natitira ay ibabawas sa cash wallet hanggang sa makumpleto ang kabuuan na  commission fee.

May pagbabago ba sa commission amount?

Huwag mag-alala, walang pagbabago sa halaga ng iyong commission. Ang nagbago lang ay ang paraan ng pag-deduct namin sa komisyon.

Bakit may nakita pa rin akong deduction sa aking credit wallet?

FOR CASH Bookings, may commission deduction pa rin sa credit wallet..

FOR CASHLESS Bookings, habang kinumpleto ang biyahe, ang komisyon ay pansamantalang ibabawas sa iyong credit wallet. Huwag mag-alala, ibabalik din ito sa’yo pagkatapos mong makumpleto ang iyong job.

 

Bakit negative ang aking credit wallet balance habang kinukumpleto ko ang job?

Sa feature na ito, ang iyong credit wallet balance ay maaaring bumaba ng P0 o mag-negative para pansamantalang pahintulutan ang pagtanggap mo ng mga jobs kahit mababa ang iyong credit balance. Ibabalik rin namin ito sa original na halaga pagkatapos makumpleto ng trabaho.