Driver Safety Score Now Launching!

Safe driving, one trip at a time!

Isa sa hangarin natin ay mapabuti ang kaligtasan mo, at ng iyong pasahero habang nasa biyahe. Ito’y matutupad sa pamamagitan ng safer driving.

Dahil dito, ilulunsad ng Grab ang Driver Safety Score upang tulungan kang mas maintindihan ang iyong driving patterns, at upang ma-improve ang iyong pagmamaneho para sa kaligtasan mo, ng passenger, at ng iba pang motorista sa daan.

Ano ang Driver Safety Score?

Ito ay ang score na tinitignan ang ibat-ibang driving patterns katulad ng mga unsafe actions gaya ng sudden acceleration, break, overspeeding, pati sharp turns na nagagawa mo sa loob ng isang linggo. Gamit ang data mula sa iyong GPS habang gamit ang Grab Driver App, naco-compute ang iyong weekly Safety Score.

Ang feature na ito ay ginawa upang tulungan ka na mas maging aware sa iyong pagmamaneho, at para ma-achieve ang mas ligtas na daan para sa iyo at sa ating community.

Ano ang mga 'unsafe actions'?

Paano ko makikita ang aking Driver Safety Score?

Paano naco-compute ang aking Driver Safety Score?

Mga Paalala:

  1. Ang Safety Score ay makukuha lamang kung mayroon kang minimum of 10 rides sa nakaraang linggo.
  2. Ang bilang ng Unsafe trips ay nakukuha lamang kung mayroong multiple Unsafe events sa isang trip. 
  3. Hindi real-time ang Driver Safety Score dahil ito ay may 1-week delay and refresh. Ibig sabihin ang Safety Score mo ngayon ay nakuha mula sa datos ng iyong rides last week.
  4. Ang Driver Safety Score ay walang epekto sa iyong earnings, bookings, at ratings pero ito’y makakatulong upang mas mapaghusay mo at mas maging safe ang iyong driving.