Buwan ng Tagapaghatid 2023

MAGPASA-SALAMAT NGAYONG BUWAN NG TAGAPAGHATID!

Mag-Tip, Mag-Rate, at Magpasalamat!

Pasa-Salamat sa inyo, mga Kuya at Ate Grab!

Para sa lahat ng pawis at puso na binubuhos niyo sa inyong serbisyo, isang Pasa-Salamat sa inyo mga Kuya at Ate Grab!

Ngayong Buwan ng Tagapaghatid, ipakita natin ang appreciation natin sa kanila. Mag-tip, mag-rate, at magpasalamat! πŸ’š