Avoid Fare Disputes

Nalalaman ng ating mga pasahero ang estimated fare bago pa sila magbook. Sa GrabCar, binibigay ng passenger app ang fixed fare. Sa Grab Taxi naman, binibigay and estimated pricing.

Dahil dito, maaaring magreklamo at magtanong ang mga pasahero kung sisingilin sila ng extra.

5 Stars Tips para sa 5-Star Service:

1. Kung daan sa toll, ugaliing ipaalam agad sa pasahero sa pick-up.

2. I-confirm ang toll fee sa pasahero tuwing dadaan ng toll gate.

3. I-compute at ilagay ang additional charge (ie. toll fee) nang tama.

4. Ipagbigay alam sa apasahero ang lahat ng additional charges bago matapos ang trip.

5. Siguraduhin payment mode para maiwasan ang maling pangongolekta ng cash.

PAALALA: Huwag mangungulekta ng cash para sa mga  cashless/GrabPay rides

 

Tandaan, honesty is the best policy. 

 

Watch more in GrabAcademy

Paano pumunta sa Grab Academy?
Step 1:  Mula sa homescreen, pumunta sa ‘More’, pindutin ang ‘Support’
Step 2:  I-click ang  ‘GrabAcademy’
Step 3:  Click on ‘New Topics’
Step 4: Maraming iba’t ibang tips na maaaring matutunan sa ating mga training videos.