Heat Map

Para mas mapadali ang paggamit ng aming app, gumawa kami ng ilang pagbabago base sa natanggap naming mga feedback mula sa inyo. Isa na diyan ang tinatawag na Heat Map. Dito makikita in real-time kung saan mataas ang demand ng pasahero!

Heat Map

Ngayon ay maaari nang makita kung nasaan ang karamihan ng pasaherong nangangailangan ng GrabCar!

Red = Very High Demand

Yellow = High Demand

Green = Medium Demand

Home Screen

Upang malaman kung ikaw ay online, siguraduhin green ang home button at walang lumalabas na mensahe na “Not Connected” sa ibaba.

Side Menu

Pinadali rin ang pag-access ng menu na makikita agad sa pag press ng hamburger icon icon sa top-left corner.

Put Up Screen

Upang maging mas madali ang pagpunta sa inyong mga pasahero, makikita na sa map kung saan mismo ang pick-up location ng iyong pasahero habang papunta sa kanya.

Drop Off Screen

Mayroon na ring map kung saan makikita ang drop-off location habang hinahatid ang iyong pasahero.